Integra Dental “Dentisti juaj”

Ju shërbejmë me integritet!

KONSULTË FALAS

Në Integra Dental diagnostimi i problemeve të gojës ofrohet pa pagesë!
Krahas paraqitjes së problemit ne ju ofrojmë edhe këshillimin dhe zgjidhjen përkatëse.
Ju mirëpresim!

CAKTO NJË ORAR

SHËRBIMET TONA

Shërbimet e specalizuara që ofrojmë:
• Ortodonci Interceptive
• Ortodonci fikse
• Endodonti
• Protetikë
• Kirurgji Orale
• Periodontologji
• Implantologji
• Estetikë
• Dntistria për Fëmijë

NA KONTAKTO

AMBJENTE BASHKËKOHORE

Integra Dental është një klinikë moderne e ideuar dhe realizuar sipas standarteve botërore europiane.
Ndodhet në qendër të Tiranës dhe ofron panoramën më të mirë të qytetit të Tiranës.

EJA VIZITO AMBJENTET

DOKTORËT

Dentistet e Integra Dental kanë mbaruar specializimet me pikët maksimale në fushat përkatëse të;

– Stomatologji Pediatrike
– Ortodonci
– Kirurgji Orale
– Implantologji

Shërbimi që ofrohet është i qartë, i sjellshëm dhe profesional.

Çelësi i suksesit në punën tonë është:
– klienti të shërbehet me integritet dhe respekt, në mënyrën më të mirë të mundshme, profesionale dhe informuese.

C’far do lloj problemi të keni ne gojen tuaj ne do t’ju ofrojmë zgjidhje definitive, me kosto të arsyeshme.
Ne kemi 10 vite në tregun shqiptar dhe u kemi shërbyer me mijra njerëzve.

Integra Dental , kthej buzqeshjen jetës tënde!

LEXO ME SHUME

LIST OF SERVICES - LISTA E SHËRBIMEVE

 • Check up – Kontrolle
 • Teeth Cleaning, Scaling, Polishing –  Pastrim i Gurëzave Supra/Sub Gingivar
 • Airflow (r)
 • Fluoride Treatment – Fluorizim
 • Composite Fillings –  Mbushje Kompoziti
 • Tooth Extraction – Heqje Dhëmbi
 • Prosthetic Dentures – Proteza të lëvizshme
 • Dental Crown and Bridges – Kurora dhe Ura fikse
 • Dentures Over Implants –Proteza mbi Implante
 • Porcelain Veneers – Faseta Porcelani
 • Root Canal Treatment  – Trajtim I Kanaleve të Dhëmbit
 • Conventional metal Bracees – Aparate fikse metalike
 • Aesthetic Braces – Aparate fikse Estetike
 • Invisible Braces Detal Stealth – Aparate të tejdukshme DentalStealth
 • Space maintainers – Ruajtës Hapesire
 • Functional Orthodontics – Aparate ortodontike Funksionale
 • Tooth Whitening (Opalescence, Snow White) – Zbardhim Dhëmbësh
 • Composite Fillings (3M ESPE Filtek Ultimate) – Mbushje Estetike
 • Diastema Gap Closing & Bonding –  Mbushje e Hapësirave mes Dhëmbëve
 • Porcelain Veneers – Faseta Porcelani
 • Inlays, Onlays& Overlays
 • Zirconia/Porcelain Crowns – Kurora Zirkoni/Porcelani
 • Implants & Mini Implants (Osstem) – Implante dhe Mini Implante
 • Post-Extractive Implants – Implant Menjëherë pas Heqjes
 • Sinus Lifting – Ngritje Sinusi
 • Bone Grafting – Shtim i Kockës
 • Wisdom Tooth Extraction – Heqje e Dhëmbalëve të Pjekurisë
 • Frenectomy (Labial & Lingual) – Kirurgji e Frenulumit (Buzë&Gjuhë)
 • Periapical Surgery – Kirurgji e Rrënjës së Infektuar
 • Denture Hyperplasia – Operacion i Hiperplazise nga Proteza
 • Gum Deep Cleaning & Root Planning – Pastrim i Thellë i Dhëmbëve
 • Deep Pocket Cleaning – Mjekim I Xhepave
 • Gum Contouring – Kirurgji e Papilave
 • Gingivoplasty& Gum Surgery – Kirurgji e Mishërave të Dhëmbëve
 • Gum Grafting – Platike e Gingivave të Dëmtuara
 • Sealant – Silante
 • Color filling composite (Twinky Star) – Mbushje kompoziti me ngjyra (Twinky Star)
 • Aesthetic filling – Mbushje estetike
 • Infection control and treatment – Kontroll dhe trajtim infeksioni
 • Transitional dentition control – Kontroll për denticionin në zhvillim
 • Oral Habit removal and treatment – Trajtim I veseve të gojes
 • Hygiene and fluoride treatment – Fluorizim dhe higjienë
 • Tooth removal – Heqje e dhembit